FAQ

Kan iedereen zingen?

Ja, vrijwel iedereen kan (beter) leren zingen! Je kunt het vergelijken met lopen: Vrijwel iedereen kan het, maar sommigen kunnen het bijzonder hard. Door te trainen wordt je er beter in. Dit geldt ook voor het zingen: Door regelmatig te zingen en door regelmatig bewust te oefenen ga je beter zingen.