FAQ

Belcanto, CVT, of EVTS?

Sommige methodes als CVT en EVTS spreken over en werken vanuit zogenaamde 'stemfuncties' of 'voice qualities'. Dit zijn stemklanken die nauwkeurig gedefinieerd worden aan de hand van een beschrijving van de stand van het strottenhoofd, tongstand, wijdte van de keel, (soms) volume, en nog veel meer.

 

In mijn boek houd ik het wat begrippen betreft vrij simpel. Ik ga in op begrippen als belten en twang en gebruik daar waar nodig is de register benamingen 'modaal' en 'falset'. Deze laatste twee begrippen zeggen alleen iets over de manier waarop de stemlippen trillen en worden ook door artsen en wetenschappers gebruikt.

 

De benamingen 'modaal' en falset' zeggen verder vrij weinig over hoe je stem klinkt wanneer je het betreffende register gebruikt. Dit is namelijk zeer afhankelijk van de toonhoogte en het volume waarop je zingt, de stand van strottenhoofd, de wijdte van de keel, de mondopening, de stand van de tong, lippen, gehemelte en nog veel meer. Tonen gezongen in verschillende registers kunnen zelfs zo op elkaar lijken, dat er met het oor geen klankverschil is waar te nemen.

 

Veel zangers kennen het gebruik van de termen 'modaal' en 'falset' uit hun klassieke zangles en associëren ze daarom met Belcanto zang, waarbij je klassiek klinkt. Deze benamingen worden echter ook door zeer veel jazz/pop collega's gebruikt en hun stemmen klinken bepaald niet als die van belcanto-zangers!

 

De begrippen 'modaal' en 'falset' zijn dus geen omschrijvingen van een bepaalde klank, zoals stemfuncties of 'voice qualities' dat wel zijn.

 

In essentie kies ik door het gebruik van de begrippen 'modaal' en 'falset' ervoor niet vanuit een voorgeschreven klankbeeld te werken. Dit doe ik omdat dit meteen vanaf het begin meer eigenheid en persoonlijkheid geeft. Ook maakt de veelheid aan nieuwe benamingen het zingen, en het communiceren over zang, soms lastig.

 

Omdat 'Professioneel zingen voor Iedereen' vooral een heel praktisch boek is vol met tips en oefeningen, kan iedereen er mee werken, ongeacht de methode die jij (of je lerares) gebruikt.