FAQ

Kan iedereen professioneel zanger worden?

Het blijkt dat de titel van mijn boek door veel mensen geïnterpreteerd wordt als dat iedereen een professioneel zanger zou kunnen worden. De realiteit leert ons dat dat niet klopt. Het woord 'professioneel' in de titel, staat wat mij betreft voor 'serieus' en voor 'niet oppervlakkig'. Het is namelijk naar mijn idee voor iedereen mogelijk, ongeacht het nivo waarop er gezongen wordt, om zich op een serieuze en niet oppervlakkige manier met zingen bezig te houden en daar plezier aan te beleven. Mijn boek is hiertoe een uitnodiging!